Data dodania 06.12.2021 - 15:21
Kategorie aktualności

Trzy prace z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej zostały docenione w Konkursie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. 3 grudnia wręczono nagrody za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.


Image

W kategorii rozprawy doktorskie nagrodę otrzymała:

  • dr inż. Monika Kaszubska za pracę „Analiza wpływu zbrojenia głównego na nośność ścinania betonowych belek bez zbrojenia poprzecznego”. Promotor: prof. Renata Kotynia, kierownik Katedry Budownictwa Betonowego.

W kategorii prace magisterskie:

  • mgr inż. Nina Wojtczuk za „Projekt szkoły podstawowej przyjaznej dzieciom - adaptacja terenów poprzemysłowych na centrum edukacyjne”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. arch. Małgorzata Hanzl, Instytut Architektury i Urbanistyki.

W kategorii prace inżynierskie nagrodzono:

  • inż. Izabelę Kowalczyk za pracę inżynierską „Projekt stalowej konstrukcji powierzchniowej łącznika komunikacyjnego między dwoma budynkami”. Promotor: dr inż. Łukasz Supeł, Katedra Mechaniki  Konstrukcji.

Nagrody zostały wręczone w ramach Konkursów przeprowadzonych w 2020 r. Wydarzenie miało charakter hybrydowy. Część zaproszonych gości  uczestniczyła w spotkaniu on-line.