Data dodania 12.01.2022 - 15:29
Kategorie aktualności

Dotychczasowa współpraca obu uczelni była związana m.in. z organizacją wspólnych studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, które ukończyło ponad 100 absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Teraz podpisana umowa przewiduje wieloletnią współpracę naukową, badawczo-rozwojową, a także dydaktyczną i organizacyjną.


Image

Celem wspólnych działań PŁ i SGSP jest kształcenie kadr i rozwój technologii związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz ochroną środowiska. Drogą do niego mają m.in. być projekty naukowo-badawcze oraz większa liczba wspólnych publikacji naukowych.

– Słowem kluczem tego porozumienia jest bezpieczeństwo. Przeciwdziałanie zagrożeniu wybuchem w procesach technologicznych jest problemem o niezwykłej wadze, podobnie jak bezpieczeństwo pożarowe. Nasza współpraca może się rozszerzyć na inne dziedziny i dotknąć problemów typowo chemicznych, ale także zagrożeń związanych z funkcjonowaniem maszyn oraz urządzeń elektrycznych i mechanicznych, czy bezpieczeństwem pożarowym w budownictwie - mówił rektor PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik, po podpisaniu umowy w rektoracie.

Ze strony SGSP umowę parafował rektor-komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski.

Więcej informacji w Biuletynie PŁ - Życie Uczelni.