Data dodania 04.10.2022 - 14:06
Kategorie aktualności

Do 4 listopada można zgłaszać się do konkursu o stypendia naukowe z Własnego Funduszu Stypendialnego PŁ.

Image

W jego ramach przyznane zostaną:

  • stypendia naukowe dla pracowników zmierzających do uzyskania tytułu profesora, stopnia naukowego doktora habilitowanego, stopnia naukowego doktora,
  • stypendia naukowe dla doktorantów zmierzających do uzyskania stopnia naukowego doktora,
  • stypendia za wyniki w nauce dla studentów Politechniki Łódzkiej zmierzających do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera, tytułu zawodowego magistra, tytułu zawodowego inżyniera, tytułu zawodowego licencjata.

Aplikacja powinna zawierać:

  • Podanie o stypendium naukowe z załącznikami (według wzoru określonego w załączniku nr 1 Regulaminu);
  • Formularz zgłoszeniowy (według wzoru określonego w załączniku nr 2 Regulaminu) podpisany przez wnioskodawcę oraz kierownika jednostki;
  • Życiorys;
  • Informację o dotychczasowym dorobku naukowym (według wzorów określonych odpowiednio w załącznikach nr 3-6 Regulaminu);
  • Opis projektu badawczego, który ma być realizowany w czasie korzystania ze stypendium;
  • Opinię opiekuna naukowego lub kierownika jednostki – zgodnie z zapisami w ww. Regulaminie.

Bliższych informacji o konkursie udziela Dział Nauki PŁ, email: katarzyna.osinska@p.lodz.pl, dalia.ghazal-szczyglowska@p.lodz.pl, rnn@adm.p.lodz.pl.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.