Data dodania 28.04.2022 - 13:18
Kategorie aktualności

Opublikowano wyniki najnowszej edycji rankingu Times Higher Education Impact Rankings, w którym Politechnika Łódzka znalazła się w czołówce polskich uczelni.

Image

- W zeszłym roku Politechnika Łódzka startowała w nim po raz pierwszy i debiut był udany. Jednak ten rok przerósł nasze oczekiwania. Wiedzieliśmy, że w związku ze wzrostem liczby uczelni do 1406 w  tym roku, w porównaniu do ubiegłego, kiedy było tylko 1117 szkół wyższych, będzie nam trudno utrzymać pozycję, ale nie spodziewaliśmy się tak dobrych wyników - mówi prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ.

Politechnika Łódzka, jako jedna z dwóch polskich uczelni, awansowała w klasyfikacji ogólnej z przedziału 801-1000 do przedziału 601-800 i znalazła się tym samym w polskiej czołówce. W tym przedziale znalazły się bowiem tylko 4 z 16 sklasyfikowanych w rankingu polskich uczelni. Oprócz PŁ są to: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski i Politechnika Gdańska.

Najwyższą ocenę PŁ otrzymała za działania na rzecz realizacji Celu 8. Wzrost gospodarczy i godna praca, zajmując 1. miejsce w kraju i plasując się w światowym TOP 200 (awans z przedziału 201-300). Pierwsze miejsce w kraju PŁ zajęła także w celu 17. Partnerstwo na rzecz celów, plasując się jednocześnie w światowym TOP 300 (awans z przedziału 601-800). Uczelnia startowała także w Celu 3. - Dobre zdrowie i jakość życia; Celu 9. - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura i Celu 10. - Mniej nierówności.

W klasyfikacji ogólnej znalazło się 1406 uczelni ze 106 krajów lub regionów. Miejsca na podium zajęły kolejno Western Sydney University (Australia, awans z 17. miejsca w zeszłym roku), Arizona State University (USA, awans z 9. miejsca), Western University (Kanada, awans z 52. miejsca).

THE Impact Ranking uwzględnia działalność uczelni pod kątem realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG) stanowiących podstawę przyjętej przez ONZ tzw. Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju świata, uwzględniającej aspekt ekonomiczny, społeczny i środowiskowy.

Metodologia rankingu pozwala instytucjom wykazywać szybką poprawę z roku na rok, poprzez np. wprowadzenie w uczelni nowych polityk lub przekazywanie w zgłoszeniu coraz bardziej precyzyjnych i przekonujących dowodów potwierdzających postęp uczelni. - Dlatego w tym rankingu należy oczekiwać zmian w klasyfikacji w poszczególnych latach, co powoduje, że start w kolejnej jego edycji będzie na pewno wyzwaniem dla Politechniki Łódzkiej - dodaje rektor.