Data dodania 18.03.2024 - 13:52
Kategorie aktualności

Dr inż. Marcin Cichy z Wydziału Organizacji i Zarządzania otrzymał I nagrodę w XV konkursie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk na najlepszą pracę naukową 2021-2022, w kategorii prace doktorskie.

Image

Marcin Cichy specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, analizie rynku i jego konkurencyjności oraz regulacjach sektorowych. To właśnie dwa ostatnie obszary naukowych zainteresowań laureata stanowiły punkt wyjścia przygotowania rozprawy doktorskiej pt. Rola regulatora w kształtowaniu relacji koopetycyjnych na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Jak wyjaśnia autor nagrodzonej rozprawy

- Przedmiotem pracy jest analiza wpływu działań regulatora rynku komunikacji elektronicznej na współpracę przedsiębiorców telekomunikacyjnych w 4 obszarach: jakości usług, dostępu do infrastruktury, częstotliwości radiowych oraz współinwestycji.

Promotorem doktoratu była prof. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska z PŁ zaś recenzentami prof. dr hab. dr h.c. Ewa Stańczyk-Hugiet z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. dr hab. dr h.c. Wojciech Czakon z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Warto dodać że, w latach 2016-2020 Marcin Cichy piastował funkcję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zaś obecnie łączy pracę na uczelni z działalnością konsultingową w sektorze nowoczesnych technologii.

więcej w Życiu Uczelni