Data dodania 14.04.2022 - 11:56
Kategorie aktualności

W laboratoriach Katedry Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej został zainstalowany najnowszy sprzęt kilku firm związanych z automatyką budynkową, systemami ogrzewania i klimatyzacji (HVAC), systemami bezpieczeństwa i rozwiązaniami IT. Nowa infrastruktura obejmuje układy wraz z oprogramowaniem do projektowania i sterowania inteligentnymi budynkami oraz urządzenia reagujące na zmienne zachowanie monitorowanego obiektu.  

Image

Uroczyste otwarcie inteligentnego piętra odbyło się w czwartek 14 kwietnia z udziałem rektora prof. Krzysztofa Jóźwika, władz wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz innych osób z uczelni.

Liczny sprzęt zgromadzony w pokojach na wyremontowanym piętrze Katedry pozwoli naukowcom i studentom jedynego w Polsce kierunku Systemy sterowania inteligentnymi budynkami poznać sposoby praktycznego tworzenia rozwiązań dla automatyki obiektów typu smart. Co oryginalne - nazwa tego kierunku została umieszczona na ścianie pokrytej żywym, dekoracyjnym mchem chrobotkiem.

    – W ten sposób symbolicznie przechodzimy od natury do technokratycznego świata, który umie kreować rzeczywistość zapewniającą człowiekowi komfort – mówi prof. Piotr Borkowski, kierownik Katedry.

Systemy inteligentne zamontowane w budynkach wymuszają konieczność ich integracji, monitorowania i nadzorowania. Analiza zebranych danych i odpowiednie algorytmy decyzyjne mogą znacząco poprawić wydajność energetyczną i obniżyć koszty eksploatacji.


    - Katedra Aparatów Elektrycznych została wyposażona w systemy: kontroli dostępu do pomieszczeń, oświetlenia, HVAC, bezpieczeństwa, zasilania i system centralny. Dodatkowo zamontowano układy pomiarowe prądów i napięć, czujniki jakości powietrza, stację pogodową i aktuatory wraz rejestracją zużycia energii i analizą jakości mediów. Rozwiązania zostały zwizualizowane na panelach operatorskich i stacjach serwerowych – zaznacza prof. Piotr Borkowski i dodaje - Zrealizowana inwestycja umożliwia również współpracę z przemysłem i producentami rozwiązań dla nowoczesnej automatyki budynkowej.


Modernizacja przeprowadzona w Katedrze Aparatów Elektrycznych kosztowała około 850 tysięcy zł. Jest ona częścią wielkiego projektu Interdyscyplinarnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ realizowanego w PŁ. Dofinansowania z Funduszy Europejskich stanowi około 77 proc.

Image
Image
Image