Data dodania 28.03.2024 - 14:46
Kategorie aktualności

Pracownicy Wydziału Organizacji i Zarządzania zdobyli w ramach programu CEEPUS finansowanie międzynarodowej sieci współpracy „Zarządzanie łańcuchami dostaw - z perspektywy przemysłu krajowego”. Sieć zrzesza osiem uczelni, poza Politechniką Łódzką są to uczelnie z Albanii, Chorwacji, Mołdawii, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Kosowa i Rumunii.

Image

- Sieć, znając specyfikę krajowych branż, skupia się na ocenie i optymalizacji sposobów zarządzania łańcuchami dostaw, z uwzględnieniem wyzwań, możliwości i specyfiki każdej branży regionalnej czy różnic kulturowych – wyjaśnia dr inż. Barbara Galińska z zespołu, który koordynuje projekt i dodaje - Podejmowanie w ramach Sieci aktywności bazują głównie na tzw. mikromodułach, czyli krótkich kursach doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę, traktowanych jako nowe możliwości kształcenia.

Współpraca pomiędzy uczelniami o różnych specjalnościach, a jednocześnie reprezentujących krajowe branże sprawi, że Sieć stanie się wyjątkową platformą, umożliwiającą wszechstronną analizę i doskonalenie zarządzania łańcuchami dostaw w kontekście regionalnym.