Data dodania 17.11.2021 - 12:01
Kategorie aktualności

Politechnika Łódzka bierze udział w projekcie FRONTSH1P, którego budżet wynosi 19 milionów Euro, a lista konsorcjantów obejmuje 34 instytucje z Polski oraz Włoch, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Niemiec, Szwajcarii. Firmy i ośrodki badawcze będą pracować nad „zielonymi” technologiami dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Pierwsze robocze spotkanie partnerów odbyło się 17 listopada w Zatoce Sportu PŁ.

Image
 FRONTSH1P to „najbardziej polski projekt europejski”, bo aż 11 uczestników to polskie instytucje, których wydatki wyniosą 7,5 mln Euro z całkowitego budżetu. Finanse pochodzą z programu Horyzont 2020 z konkursu w ramach Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal). Międzynarodowi eksperci przyznali wnioskowi złożonemu przez konsorcjum maksymalną ocenę. 

Współpraca tak licznego grona partnerów dotyczy tzw. „gospodarki obiegu zamkniętego”, a więc takiego rozwiązania systemowego, w którym tworzy się zamknięte pętle, minimalizując w ten sposób zużycie surowców i produkcję odpadów. W ramach projektu zostaną utworzone cztery takie pętle. Każda z nich dotyczyć będzie innego rodzaju odpadów:  

  1. opakowania drewniane; 
  2. żywność, rolnicze i komunalne odpady organiczne; 
  3. ścieki; 
  4. odpady z tworzyw sztucznych i gumy.

 

W ciągu 4 lat powstaną nowe rozwiązania, które przyczynią się do dekarbonizacji systemów produkcji i konsumpcji, poprawy jakości życia, zwiększenia interakcji między regionami miejskim i wiejskim, a w rezultacie - wzrostu gospodarczego. Zaproponowany model zostanie wdrożony i zademonstrowany w województwie łódzkim. Przewiduje się, że w rezultacie projektu emisja dwutlenku węgla w województwie łódzkim może spaść o 2% - 3%. Patrząc na listę konsorcjantów, przyjęte w projekcie koncepcje i rozwiązania będą mogły być zastosowane w wielu regionach Polski i Europy.  

- Nasz projekt jest bardzo złożony, o czym świadczy jego budżet i lista konsorcjantów. Politechnika Łódzka lubi wyzwania, których efekty niosą dobro dla naszej coraz bardziej zagrożonej działaniami człowieka planety. Podejmujemy wiele inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju, a przystąpienie do tego wielkiego projektu jest jedną z nich. Cieszy mnie, że region łódzki będzie obszarem pierwszego wdrożenia dobrych rozwiązań i technologii, które później pójdą w świat – mówi prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ. – Nasza uczelnia będzie prowadziła prace badawczo-rozwojowe związane z odpadami z tworzyw sztucznych i gumy. Skupimy się nad rozwojem technologii pozwalającej na ponowne wykorzystanie dwutlenku węgla wyprodukowanego w ramach działalności lidera projektu – firmy K-Flex. 

Włoska firma K-Flex ma 14 zakładów produkcyjnych na całym świecie. K-FLEX Polska działa w naszym kraju od 19 lat. Zakład, zatrudniając ponad 800 osób jest największym pracodawcą w Uniejowie. Specjalizuje się w produkcji izolacji termicznej i akustycznej ze spienionego kauczuku i polietylenu.

Chcemy wykorzystać każdy element odpadu z produkcji do ponownego użycia w naszych procesach. Są to procesy skomplikowane, a uzyskane dofinansowanie pozwoli nam je rozwijać i ulepszać. Stworzyliśmy konsorcjum, aby być przyjaznym dla środowiska, tutaj na terenie województwa łódzkiego, ale także szerzej w całej Europie – mówi Barłomiej Gröbner, dyrektor zarządzający polskiego oddziału firmy K-Flex. 

Pierwszy Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik podkreśla

- Jeśli FRONTSH1P spełni swoje założenia, a jestem o tym przekonany, to zmniejszenie o kilka procent emisji gazów cieplarnianych w regionie będzie miało znaczenie historyczne. 

Przedstawicielka Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR Magdalena Głogowska zaznaczyła, że projekt FRONSH1P jest jednym z czterech, które otrzymały dofinansowanie spośród złożonych ponad 90 wniosków. Mówiąc o jego ogromnym znaczeniu dodała

- W ramach tego projektu powstanie Terytorialny Klaster Inicjatyw o Obiegu Zamkniętym, w którym łączą siły kluczowi partnerzy - nauka, biznes władze lokalne i władze regionalne. To jest bardzo ambitny i wymagający projekt, który przyczyni się do transformacji województwa łódzkiego w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, ale to nie wszystko - opracowane tutaj rozwiązania będą powielane w innych regionach Polski i zagranicą.