Data dodania 08.06.2022 - 12:30
Kategorie aktualności

Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ rozpoczął realizację nowego projektu poszerzającego umiędzynarodowienie kształcenia i jego związek z problemami biznesu.

Image

Projekt „Myślenie projektowe w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w środowisku międzynarodowym” – akronim MP2 otrzymał finansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach Programu SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia. Celem tego programu jest zwiększenie liczby studentów zagranicznych m.in. za sprawą odpowiednio przygotowanej oferty dydaktycznej.

W ramach projektu MP2 zostanie opracowany nowy program kształcenia skierowany do studentów kierunków biznesowych z zagranicznych uczelni partnerskich. Głównym celem tego programu jest przygotowanie studentów do rozwiązywania rzeczywistych problemów w firmach międzynarodowych.

Jak podkreślają wnioskodawcy opracowane w projekcie Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia będą włączone do oferty dydaktycznej Wydziału Organizacji i Zarządzania. Będzie to zatem kolejny krok zwiększający wymianę akademicką oraz umiędzynarodowienie kształcenia przy współpracy z biznesem.

Dzięki przyznanemu finansowaniu w projekcie weźmie udział 50 studentów.