-

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia w r. akadem. 2021/22 rozpocznie się 18 czerwca. Dokumenty kandydatów będą przyjmowane do 13 lipca. Sprawdziany uzdolnień praktycznych odbędą się 15 i 16 lipca, odpowiednio na kierunki: inżynieria wzornictwa przemysłowego i wzornictwo oraz na kierunek architektura. Wyniki tego etapu rekrutacji zostaną ogłoszone 23 lipca 2021 r.

W sytuacji, gdy nie wszystkie miejsca zostaną zajęte przewidziany jest drugi etap rekrutacji. Będzie on trwał od 29 lipca do 14 września – przyjmowanie dokumentów. Sprawdziany uzdolnień praktycznych zostaną przeprowadzone 15 i 16 września. Ogłoszenie wyników – 21 września 2021 r.

Szczegóły znajdują się na stronie rekrutacji.