-

W Politechnice Łódzkiej, 17 maja (wtorek), odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu poświęcone promocji doktorów i doktorów habilitowanych oraz wręczeniu odznaczeń i wyróżnień zasłużonym pracownikom uczelni.

Podczas uroczystości, która odbędzie się w budynku "Alchemium - magia chemii jutra" rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik wręczy 17 naukowcom dyplomy doktorów habilitowanych i 89 osobom dyplomy doktorów. Wojewoda Łódzki przyzna zasłużonym pracownikom odznaczenia państwowe:  Złotym Krzyżem Zasługi zostaną odznaczone trzy osoby, srebrnym - osiem osób i cztery brązowym.  Medale Komisji Edukacji Narodowej z rąk Kuratora Łódzkiego otrzyma 39 osób. 37 osób z uczelni i 15 spoza PŁ, otrzyma odznakę "Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej" od JM Rektora PŁ.

Więcej informacji