Image
Data dodania 23.03.2022 - 14:26
Kategorie aktualności

Jesienią w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej rozpoczną naukę dodatkowi studenci wyłonieni we wspólnym procesie rekrutacji uczelni z ośrodkiem naukowo-badawczym przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To efekt umowy podpisanej przez rektora PŁ - prof. Krzysztofa Jóźwika i prezesa IDEAS NCBR - dra hab. Piotr Sankowskiego, prof. UW.


Data dodania 16.10.2020 - 08:37
Kategorie aktualności

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (zwane dalej Zwiększeniem) może być przyznane doktorantowi na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie Zwiększenia.