Data dodania 24.03.2021 - 11:08
Kategorie aktualności

W załączeniu znajduje się komunikat prorektora ds. studenckich PŁ ws. harmonogramu składania wniosków o stypendium doktoranckie oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich w semestrze letnim r. ak. 2020/21.

Data dodania 16.10.2020 - 08:37
Kategorie aktualności

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (zwane dalej Zwiększeniem) może być przyznane doktorantowi na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie Zwiększenia.