Data dodania 20.09.2023 - 08:45
Kategorie aktualności

W załączeniu znajduje się komunikat ws. wysokości zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w r.ak. 2023/24.

Data dodania 20.09.2023 - 08:42
Kategorie aktualności

W załączeniu znajduje się Komunikat w sprawie harmonogramu składania wniosków o stypendium doktoranckie oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich w r. ak. 2023/24.

Image
Aleksandra Topolska wizytówka
Data dodania 15.02.2023 - 10:45

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że chemia - choć trudna, jest wszechobecna w naszym życiu. Mamy z nią do czynienia wszędzie, a osoby, które dostrzegły to odpowiednio wcześnie, stały się jej pasjonatami. Do tego grona należy mgr inż. Aleksandra Topolska, realizująca pracę doktorską w obszarze nauk chemicznych w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ.

Image
grafika poglądowa cyklu Steer your future with IDS ze zdjęciem mgr inż. Katarzyny Wojtery
Data dodania 18.01.2023 - 08:01

Badania zmierzające do efektywnego leczenia nowotworów prowadzone są przez specjalistów wielu dziedzin. Ten cel stawia sobie także mgr inż. Katarzyna Wojtera realizująca doktorat w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej.

Image
IDS grafika
Data dodania 25.10.2022 - 14:15

Pasja i nauka towarzyszą młodym naukowcom z Politechniki Łódzkiej. Dowodem tego są  doktoraty realizowane w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej. Jedną z  12 dyscyplin, które rozwijają młodzi badacze jest architektura. Mgr szt. inż. arch. Marta Piórkowska opowiada o swoich badaniach nad wpływem krajobrazu na XX-wieczną architekturę krajów nordyckich – Finlandii, Norwegii i Szwecji, który jest tematem jej doktoratu.

Data dodania 19.10.2022 - 08:18

Zapraszamy do obejrzenia premierowego odcinka cyklu “Steer your future with IDS”, pozwalającego poznać dyscyplinę nauki fizyczne - prowadzoną w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ.

Image
Data dodania 23.03.2022 - 14:26
Kategorie aktualności

Jesienią w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej rozpoczną naukę dodatkowi studenci wyłonieni we wspólnym procesie rekrutacji uczelni z ośrodkiem naukowo-badawczym przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To efekt umowy podpisanej przez rektora PŁ - prof. Krzysztofa Jóźwika i prezesa IDEAS NCBR - dra hab. Piotr Sankowskiego, prof. UW.


Data dodania 16.10.2020 - 08:37
Kategorie aktualności

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (zwane dalej Zwiększeniem) może być przyznane doktorantowi na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie Zwiększenia.