Image
Data dodania 09.05.2022 - 11:37
Kategorie aktualności

Serdecznie zapraszamy we wtorek,10 maja, wszystkich doktorantów, młodych i doświadczonych naukowców Politechniki Łódzkiej na spotkanie w ramach Akademii Projektów „Możliwości wsparcia w procesie przygotowywania międzynarodowych projektów badawczych w programie Horyzont Europa”. 

Image
Data dodania 23.03.2022 - 14:26
Kategorie aktualności

Jesienią w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej rozpoczną naukę dodatkowi studenci wyłonieni we wspólnym procesie rekrutacji uczelni z ośrodkiem naukowo-badawczym przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To efekt umowy podpisanej przez rektora PŁ - prof. Krzysztofa Jóźwika i prezesa IDEAS NCBR - dra hab. Piotr Sankowskiego, prof. UW.


Data dodania 23.12.2021 - 09:46
Kategorie aktualności

Na podstawie Zarządzenia Nr 38/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie „Regulaminu porządkowego Kampusu Politechniki Łódzkiej” określam następujące zasady wnioskowania i przydzielania dostępu do miejsc parkingowych doktorantom na terenie kampusów A i B Politechniki Łódzkiej

Data dodania 23.12.2021 - 09:39
Kategorie aktualności

Na podstawie Zarządzenia Nr 38/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie „Regulaminu porządkowego Kampusu Politechniki Łódzkiej” oraz Komunikatu Prorektora ds. studenckich Politechniki Łódzkiej z 22 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad wnioskowania doktorantów o udostępnienie miejsc parkingowych na terenie Politechniki Łódzkiej określam termin składania wniosków o udostępnienie miejsc parkingowych w roku 2022 na kampusach A i B Politechniki Łódzkiej.

Data dodania 11.06.2021 - 12:11
Kategorie aktualności

W załączeniu znajduje się komunikat prorektora ds. studenckich PŁ ws. harmonogramu składania wniosków o stypendium doktoranckie oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich w semestrze letnim r. ak. 2021/22.

Data dodania 16.10.2020 - 08:37
Kategorie aktualności

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (zwane dalej Zwiększeniem) może być przyznane doktorantowi na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie Zwiększenia.