Data dodania 26.05.2021 - 13:48
Kategorie aktualności

W ramach konkursu analizowane będą zgłoszenia przygotowane przez przedstawicieli dyscyplin, które mają wskazywać związek pomiędzy prowadzonymi badaniami naukowymi, a np. jakością życia różnych grup osób, rozwojem gospodarki, rozwojem kultury czy stanem środowiska naturalnego.