Projekty finansowane z Narodowego Centrum Nauki:

  • Nanomateriały o ściśle zdefiniowanej architekturze - projektowanie, synteza, właściwości. Projekt NCN.
  • Wpływ samoorganizacji i mikrostruktury na właściwości elektryczne cienkich warstw półprzewodników skoniugowanych podczas naprężeń zginających. Projekt NCN.
  • Lewis base catalyzed Asymmetric Reactions of Aromatic Carbonyl Substrates. Projekt NCN.
  • Innowacyjne materiały hybrydowe użyteczne w wytwarzaniu opatrunków do leczenia stopy cukrzycowej. Projekt NCN.
  • Synteza i badania strukturalne oligonukleotydów o sekwencjach ramion antykodonów tRNA zawierających nowe modyfikowane nukleozydy: ct6A, ms2ct6A, ges2U. Projekt NCN.
  • Pro-fluorescencyjne i pro-luminescencyjne próbniki do obrazowania in vivo nadtlenoazotynu - od syntezy do detekcji specyficznych markerów. Projekt NCN.
  • Organiczne półprzewodniki w rozciągliwej elektronice. Projekt NCN. 
  • Badanie wpływu zawartości włókien poliestrowych i chemicznych środków wykończalniczych na przebieg procesów wspomaganej termicznie hydrolizy kwasowej odpadów celulozowych i białkowych włókien naturalnych. Projekt NCN.
  • Nowatorskie nanonośniki polimerowe jako transportery radioizotopów do teranostyki onkologicznej. Projekt NCN.

  Projekty finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

  • Innowacyjna instalacja produkująca wodór i metan metodą mikrobiologiczną z odpadów i produktów ubocznych przemysłu cukrowniczego wraz z zastosowaniami otrzymywanych gazów i zapewnieniem. Projekt NCBR.
  • Funkcjonalne kompozyty hybrydowe o projektowanych właściwościach. Projekt NCBR. 

  Projekty finansowane z innych źródeł:

  • Self-standing, flexible and solution processable organic field effect transistors for complementary inverter applications. Projekt FNP.
  • Optogenetyczna terapia białkowa do leczenia stwardnienia rozsianego. Finansowanie: Program ramowy Unii Europejskiej, Horyzont 2020.

  prof. Dariusz Bieliński
  prodziekan ds. rozwoju
  e-mail: dariusz.bielinski@p.lodz.pl
  tel. 42 631-31-02
  90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 11