Data dodania 23.03.2021 - 15:03
Kategorie aktualności

Profesor Jan Awrejcewicz otrzymał tytuł doktora honoris causa Prydniprowskiej State Akademy of Civil Engineering and Architekture (PSACEA) na Ukrainie. To pierwszy w PŁ honorowy tytuł nadany podczas uroczystości online.
 

Image

W uroczystości uczestniczył rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik. Laudację wygłosił promotor doktoratu prof. Vladyslav Danishevskyy, prorektor PSACEA

Image
Rzut ekranu z uroczystosci online nadania dr. h.c. prof. J. Awrejcewiczowi z PŁ

Dziękując za przyjęcie do grona akademickiego ukraińskiej uczelni, prof. Jan Awrejcewicz wymienił swych krajowych i zagranicznych mentorów, którzy przyczynili się do uzyskania tego honorowego tytułu. Mówił o historii i dokonaniach pracowników kierowanej przez niego katedry i perspektywach dalszej owocnej współpracy PŁ z PSACEA. 

Profesor Jan Awrejcewicz jest członkiem korespondentem PAN, doktorem honoris causa pięciu uczelni: Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Świętokrzyskiej oraz Politechniki Charkowskiej. 

W Politechnice Łódzkiej Profesor kieruje Katedrą Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym. Jego dorobek naukowy obejmuje m.in. ponad 850 publikacji w czasopismach, 54 monografie, 2 podręczniki, 33 redakcje zbiorów prac i 22 książki pokonferencyjne. Prowadzi badania w różnych obszarach nauki związanych z mechaniką, matematyką stosowaną, biomechaniką, automatyką i fizyką. Wypromował 26 doktorów. 

Prof. Awrajcewicz jest członkiem nowo wybranej Rady Doskonałości Naukowej. Był uhonorowany wieloma nagrodami - krajowymi i międzynarodowymi, a w tym dwukrotnie Nagrodą Alexandra von Humboldta.

Ukraińska uczelnia PSACEA z siedzibą w Dnieprze kształci studentów na siedmiu wydziałach, w tym na Wydziale Mechanicznym, z którym współpracuje Politechnika Łódzka.