Data dodania 23.02.2023 - 14:46
Kategorie aktualności

To już druga edycja Nagrody Heisiga przyznawanej przez Uniwersytet Wrocławski wybitnym naukowcom. Senat Politechniki Łódzkiej podjął decyzję o zgłoszeniu kandydatury prof. Tomasza Kapitaniaka z Wydziału Mechanicznego.

Image

Prof. Tomasz Kapitaniak kieruje Katedrą Dynamiki Maszyn PŁ. Jest światowym autorytetem w dziedzinie tzw. chaosu deterministycznego oraz sterowania ruchami nieregularnymi. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i członkiem Academia Europaea. W kadencji 2023-2026 został wybrany na dziekana Wydziału Nauk Technicznych PAN.

Celem Nagrody Heisiga jest uhonorowanie polskich naukowców, którzy prowadzą badania na najwyższym poziomie i wyróżniają się innowacyjnością. Kandydaci mogą reprezentować dowolną dyscyplinę nauki. Wartość nagrody wynosi 200 tys. zł i jest przeznaczona do wyłącznej dyspozycji zwycięzcy.

Więcej informacji o kandydacie w Biuletynie Informacyjnym PŁ - Życie Uczelni.