Data dodania 10.03.2023 - 15:14
Kategorie aktualności

Wiktoria Gerlicz, studentka biotechnologii na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, zdobyła Nagrodę JM Rektora PŁ w I edycji programu dla szczególnie uzdolnionych studentów - E2TOP.

Image

Wyniki swoich prac, podczas pierwszego dnia Research Week w PŁ, zaprezentowało sześcioro studentów:

  • Michał Grabowski wykorzystał druk 3D, który połączył z lekką konstrukcją włókienniczą i stworzył ortezę stawu kolanowego „uszytą na miarę”, czyli idealnie pasującą do jego kolana. Michał jest studentem mechaniki i budowy maszyn, a jego opiekunem był naukowym był dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. PŁ.
  • Wiktor Brańczyk to informatyk, który opracował algorytm rozpoznawania oraz tłumaczenia znaków języka migowego. Pracował pod opieką dr. inż. Piotra Ducha.
  • Masza Góralczyk prowadziła badania spektroskopowe wodnych roztworów sulfonamidów, leków o niskiej rozpuszczalności w wodzie, co wiąże się ze skutecznością ich podawania. Studentka kierunku biomateriały inspirowane naturą pracowała w zespole dr hab. inż. Marcina Kozaneckiego, prof. PŁ.
  • Anna Kania opracowała grzejące kompozyty tekstylne, które mogą być wykorzystane w budownictwie. Studentka kierunku włókiennictwo realizowała projekt pod naukową opieką dr. hab. inż. Marcina Barburskiego, prof. PŁ.
  • Marta Kopytkowska opracowała inteligentny węzeł w konstrukcji stalowej inspirowany bioniką. Studentka budownictwa realizowała projekt pod opieką naukową dr. hab. inż. Artura Wirowskiego.

Laureatka Nagrody JM Rektora - Wiktoria Gerlicz, poszukiwała odpowiedzi na pytanie, co bakterie mogą zrobić dla świata? Pracowała pod opieką  mentorki - dr hab. inż. Anety Białkowskiej, prof. PŁ. Jej prezentacja została oceniona przez komisję - najwyżej.

Więcej informacji o uczestnikach pierwszej edycji programu, na stronie Research Week.