Data dodania 07.06.2024 - 08:52
Kategorie aktualności

Do 30 września 2024 r. naukowcy z uczelni członkowskich ECIU mogą składać wnioski do programu Seed, inicjującego nowe lub wzmacniającego istniejące współprace badawcze. Program zalążkowy obejmuje dwie linie działania: SP 1: Blended Mobility to Create Networks oraz SP 2: Seed Projects.

Image

SP 1 promuje współpracę międzyinstytucjonalną poprzez mieszaną wymianę personelu badawczo-innowacyjnego w celu tworzenia nowych sieci lub wykorzystania istniejących sieci w pięciu strategicznych obszarach badawczych. SP 2 koncentruje się na tworzeniu nowych lub wzmacnianiu istniejących projektów badawczo-rozwojowych związanych ze wspólnymi wyzwaniami w zaangażowanych ekosystemach regionalnych. W ramach tego działania Uniwersytet ECIU zaprasza naukowców do stosowania podejścia opartego na wyzwaniach.

Dziewięć uniwersytetów członkowskich ECIU udostępnia fundusze dla swoich naukowców, aby mogli zaangażować się w Seed Programme 1 i Seed Programme 2:

  • Dublin City University;
  • Kaunas University of Technology;
  • Linköping University;
  • Tampere University;
  • Politechnika Łódzka;
  • Universitat Autònoma de Barcelona;
  • Universidade de Aveiro i University of Twente.

Naukowcy z Institut National des Sciences Appliquées mogą ubiegać się o finansowanie w ramach Seed Programme 2.

W skład zespołu składającego wniosek muszą wchodzić naukowcy z co najmniej trzech krajów członkowskich ECIU. Główny badacz musi być powiązany z instytucją koordynującą i posiadać stopień doktora. Jeśli masz pomysł i szukasz współpracowników, możesz nawiązać kontakt z kolegami z ECIU R&I Hub i być na bieżąco z finansowaniem swoich badań.

Zaproszenie jest otwarte dla dyscyplin, w których mile widziane jest zróżnicowane doświadczenie początkujących naukowców i uznanych pracowników akademickich. Członkowie ECIU doceniają ważny wkład zewnętrznych interesariuszy, którym oferuje się możliwość otrzymania finansowania na udział w programach zalążkowych. Udział studentów studiów magisterskich i doktoranckich jest nie tylko mile widziany, ale dla niektórych członków ECIU wręcz obowiązkowy, co podkreśla wartość, jaką przywiązujemy do ich zaangażowania.

Dlatego ważne jest sprawdzenie szczegółowych zasad finansowania i dostępnych funduszy dla każdego członka ECIU podczas ubiegania się o finansowanie.

Przykłady poprzednich projektów finansowanych w ramach programu zalążkowego w kontekście projektu ECIU SMART-ER można znaleźć na stronie.

Naukowcy mogą składać wnioski za pośrednictwem centralnego formularza zgłoszeniowego do 30 września 2024 r. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach oceny w listopadzie 2024 r. Planowana data rozpoczęcia projektów to 1 stycznia 2025 r. Projekty w obu programach mogą trwać do 24 miesięcy i powinny kończyć się planem działania w celu przyciągnięcia finansowania zewnętrznego.

W przypadku pytań dotyczących finansowania instytucjonalnego prosimy o kontakt z lokalnym konsultantem. 

Trzecim narzędziem służącym budowaniu współpracy badawczej między wszystkimi członkami ECIU jest oferowanie przez członków ECIU grantów podróżnych w wysokości do 5 000 EUR na pobyt u partnera ECIU. Aby ubiegać się o stypendium ECIU Researcher Mobility Fund, należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej ECIU.

W przypadku ogólnych pytań dotyczących programu zalążkowego oraz badań i innowacji w ECIU prosimy o kontakt pod adresem research.innovation@eciu.eu.