Data dodania 19.05.2023 - 10:12
Kategorie aktualności

Zapraszamy do udziału w III Kongresie Regeneracja Miast, który odbędzie się 30-31 maja w Łodzi, pod patronatem Politechniki Łódzkiej. To wyjątkowe i pionierskie wydarzenie, które porusza tematykę regeneracji i zrównoważonego rozwoju miast.

Image

- Celem Konferencji jest wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń, a także próba sformułowania rekomendacji pod kątem polskiej polityki przestrzennej i wielopodmiotowej polityki miejskiej na rzecz wspierania lokalnych strategii adaptacyjnych - czytamy na stronie internetowej poświęconej kongresowi.

Uczestnicy tegorocznej III edycji będą dyskutować o regeneracji miast w kontekście przemian energetycznych, zmianach ważnych dla całego społeczeństwa. Po raz pierwszy w ramach kongresu odbędzie się Łódzki Okrągły Stół Energetyczny, w który wezmą udział wybitni eksperci m.in. z Politechniki Łódzkiej. Zachęcamy do udziału w wydarzeniu. Zapisy na stronie organizatora.

Program wydarzeń z udziałem naukowców z Politechniki Łódzkiej:

30 maja (wtorek)
Sesja: Techniki i technologie w energetycznej transformacji miast
Moderator: prof. Łukasz KaczmarekWydział Mechaniczny
- prof. Piotr Kula – Wydział Mechaniczny
- prof. Władysław MielczarskiWydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
- dr hab. inż. Piotr Dziugan, prof. PŁ – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
- dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. PŁ – Wydział Fizyki Technicznej Informatyki Matematyki Stosowanej
- dr Aleksandra Ziemińska-StolarskaWydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Sesja: Uwarunkowania i konsekwencje elektromobilności w transporcie indywidualnym i publicznym
- dr inż. Irena JałmużnaWydział Organizacji i Zarządzania

Sesja: Infrastruktura komunalna w energetycznej regeneracji miasta
- dr inż. Andrzej Marcinkowski, prof. PŁ – Wydział Organizacji i Zarządzania

Sesja: Planowanie przestrzenne w procesie transformacji energetycznej
Moderatorka: dr inż. arch. Aneta TomczakWydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
- dr inż. arch. Robert Warsza – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

I Łódzki Okrągły Stół Energetyczny
- dr hab. inż. Grzegorz Liśkiewicz, prof. PŁ – Wydział Mechaniczny
- dr inż. arch. Robert Warsza – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
- prof. Grzegorz Wielgosiński – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 31 maja (środa)
Sesja: Dylematy w działalności deweloperskiej wobec wyzwań transformacji energetycznej
Moderator: dr inż. Konrad Witczak – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
- dr Monika Malinowska-Olszowy, prof. PŁ – Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
- dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. PŁ – Wydział Fizyki Technicznej Informatyki Matematyki Stosowanej

Sesja: Priorytet odporności energetycznej w projektowaniu urbanistycznym i architektonicznym
- dr inż. arch. Małgorzata Hanzl – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Sesja: Budownictwo i projektowanie urbanistyczne wobec transformacji energetycznej
Moderator: prof. Dariusz Gawin – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Robert Cichowicz, prof. PŁ – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie wydarzenia.