Data dodania 14.10.2021 - 15:07
Kategorie aktualności

 - Poczucie, że głos młodych naukowców może być słyszalny i może coś zmienić daje mi power do pracy - mówi dr hab. inż. Marta Gmurek, profesor na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, nowa v-ce przewodnicząca AMU.


Image

Zdaniem młodej uczonej, członkostwo w AMU pozwala rozszerzać własne horyzonty. - To możliwość prowadzenia różnorodnych dyskusji i poznawania świata nauki poza bramami swojej uczelni. Sam wybór na członka Akademii Młodych Uczonych to ogromne wyróżnienie oraz niesamowita szansa na rozwój naukowy, poprzez możliwość pracy w Komitetach PAN. To ważne doświadczenie warte przeżycia - wyjaśnia profesor Gmurek, która jest członkiem AMU od dwóch lat, a nową funkcję obejmie w grudniu.

W najbliższym czasie nowa wiceprzewodnicząca ma zamiar aktywnie zaangażować się w działalność na rzecz popularyzacji nauki.  - W tym zakresie chcę skupić się na inżynierii chemicznej, polityce naukowej oraz promocji doskonałości naukowej. Ale także na budowaniu rozpoznawalności AMU w środowisku młodych naukowców oraz wpływu Akademii na środowiska podejmujące decyzje w zakresie polityki naukowej - zdradza swoje plany na przyszłość.

Najbardziej cieszy ją rozwój wysokowykwalifikowanych młodych naukowców, dzięki którym można budować silne ośrodki naukowe i wprowadzać dobre praktyki. - Czekam na nowe wyzwania - dodaje badaczka, która jest mamą dwójki małych dzieci i ubolewa nad dysproporcją, i bardzo małym wsparciem systemowym dla młodych kobiet w świecie nauki. - Nadal częste są dylematy nad wyborem własnego rozwoju czy rozwoju rodziny. Ja jestem ogromnie wdzięczna losowi i mojemu mężowi, że mogę realizować się zarówno jako matka jak i naukowiec. Ale wiem, że nie każdy ma to szczęście. I na tym również chciałabym się skupić.

Akademia Młodych Uczonych ma w swoich szeregach wybitnych badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. To jednostka Polskiej Akademii Nauk, która została powołana do aktywizacji środowiska młodych naukowców i popularyzacji nauki.