Data dodania 07.09.2022 - 13:18
Kategorie aktualności

Jak wynika z raportu opracowanego dla NCBR, Politechnika Łódzka jest w grupie pięciu najbardziej aktywnych instytucji naukowych, które uzyskały dofinansowanie z programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nasza uczelnia zrealizowała 51 projektów, w tym w większości w roli lidera.

Image

O tym, jak ważne dla uczelni są środki na realizację projektów i współpracę z przemysłem wyjaśnia prof. Łukasz Albrecht, prorektor ds. nauki w PŁ:

Wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pozwala realizować prace naukowo-badawcze, które w perspektywie mają wprowadzić do różnych gałęzi gospodarki nowoczesne technologie, w tym takie, które mają znaczenie dla jakości naszego życia i powstrzymania degradacji środowiska. Dzięki tym środkom znakomite pomysły i koncepcje naszych naukowców mają szanse na urzeczywistnienie.
Niezwykle ważne dla przyspieszenia rozwoju badań jest podnoszenie kompetencji kadry naukowej, jej odmłodzenie oraz zwiększenie umiędzynarodowienia zespołów pracujących w Politechnice Łódzkiej. Zachęcamy naszych pracowników do udziału w programach, które często są dla badaczy znaczącym skokiem w ich naukowej karierze.

Szczegółowe informacje dotyczące aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych poszczególnych instytucji są zawarte w raporcie „Instytucje naukowe – doświadczenia w aplikowaniu i realizowaniu projektów B+R”. Badanie BRadar+ objęło instytucje naukowe, w tym uczelnie, instytuty badawcze, instytuty i centra Polskiej Akademii Nauk – niezależnie od tego, czy występowały w roli liderów czy też konsorcjantów.  

Z raportu wynika, że w latach 2015–2021 w NCBR złożono 5031 wniosków, z których dofinansowanie przyznano na 977 innowacyjnych projektów. Z 595 instytucji naukowych (źródło: system POL-on) działających w Polsce w 2022 roku 61 proc. to uczelnie (w tym 131 publicznych). Najwięcej projektów z NCBR zrealizowały: Politechnika Warszawska - 128, AGH – 87 i Politechnika Wrocławska - 67. Tuż za Politechniką Łódzką uplasowała się Politechnika Śląska z liczbą 48 projektów.