Data dodania 22.06.2021 - 10:28
Kategorie aktualności

W tegorocznym rankingu szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Politechnika Łódzka niezmiennie znajduje się w gronie najlepszych.  Wśród uczelni technicznych PŁ uplasowała się na 5. miejscu, a wśród akademickich uczelni utrzymała wysokie 8. miejsce.

Image

Jak mówi rektor, prof. Krzysztof Jóźwik:

Niezmiennie należymy do najlepszych uczelni w Polsce. Patrząc na poszczególne grupy kryteriów (w sumie jest ich siedem), najwyżej - na 3. miejscu uplasowaliśmy się pod względem innowacyjności. W porównaniu z ubiegłym rokiem przesunęliśmy się wyżej w umiędzynarodowieniu (skok o 4 pozycje) i warunkach kształcenia (wyżej o 6 pozycji). Miejsce w TOP 10 polskich uczelni jest potwierdzeniem, że Politechnika Łódzka się dobrze rozwija. Jest to też motywacja do jeszcze większej aktywności naukowej i dydaktycznej, tym bardziej, że w tym roku „o włos” wyprzedziła nas Politechnika Gdańska - wśród uczelni technicznych przesunęliśmy się na piąte miejsce. Nie oznacza to, że zwolniliśmy tempo. Wskaźnik rankingowy PŁ wzrósł o 8,1 punktu w porównaniu z rokiem ubiegłym, w pierwszej dziesiątce uczelni, jest to drugi najwyższy przyrost. Od Politechniki Gdańskiej i Wrocławskiej, które są bezpośrednio przed nami dzieli nas 1,4 i 1,7 punktu. Jesteśmy zdeterminowani do dalszego dynamicznego rozwoju i osiągania znakomitych wyników w każdej działalność, którą prowadzimy. Jestem przekonany, że mamy silne argumenty wskazujące naszym partnerom, studentom i kandydatom na studia, że Politechnika Łódzka to instytucja, z którą warto się związać. 

Image
ranking Perspektyw 2021

Organizatorem rankingu jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Tegoroczna edycja była 22. Zestawienie uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność i umiędzynarodowienie. 

Całe zestawienie znajduje się na stronie internetowej.