Data dodania 24.02.2022 - 10:22
Kategorie aktualności

Szanowni Państwo,

dzisiejszego ranka pełni obaw przyjęliśmy informacje o zdarzeniach, które miały miejsce w sąsiadującej z nami Ukrainie. Z niepokojem i smutkiem obserwujemy to, co dzieje się na granicach i terytorium tego państwa, a sytuację tę odbieramy osobiście, zwłaszcza że w naszym otoczeniu mieszka, pracuje, uczy się wielu obywateli Ukrainy.

Image

Drodzy Pracownicy, Doktoranci i Studenci Politechniki Łódzkiej,

wśród nas znajdują się osoby pochodzenia ukraińskiego, które postanowiły studiować na naszej uczelni, kształcić młode pokolenia i wspierać naszą akademicką społeczność w działaniach kadrowo-administracyjnych.

W momencie, gdy zdecydowaliście się wybrać Politechnikę Łódzką, my zobowiązaliśmy się do udzielania Wam wsparcia nie tylko na drodze do edukacji. Zdaję sobie sprawę, że wielu z Was może szczególnie mocno przeżywać zaistniałą sytuację. Na Ukrainie pozostali Wasi najbliżsi, o których z pewnością się martwicie. Nasza uczelnia w miarę możliwości postara się udzielić Wam tak teraz potrzebnego wsparcia.

Jedną z wartości naszej uczelni, którą szczególnie cenię, jest wzajemny szacunek. Szanujemy odmienne zdania, odmienne wierzenia, odmienne kultury i stawiamy na wolność, która przysługuje każdemu z nas. Wyrażam szczerą nadzieję, że suwerenność Waszego kraju, a zarazem los każdego jego obywatela zostaną uszanowane, a wszelkie działania, które mają im zagrozić, zostaną zaprzestane.

W tych niezwykle trudnych momentach okażmy sobie zrozumienie i empatię, które są nam teraz bardzo potrzebne.

prof. Krzysztof Jóźwik

Rektor Politechniki Łódzkiej


Шановні,

сьогодні вранці ми з тривогою сприйняли інформацію про події, що сталися на сусідній з нами Україні. Ми з тривогою і сумом спостерігаємо за тим, що відбувається на кордонах і території цієї держави, і цю ситуацію сприймаємо особисто, тим більше що в нашому оточенні живе, працює, навчається багато громадян України.

Шановні співробітники, аспіранти та студенти Лодзького Політехнічного університету,

серед нас є люди українського походження, які вирішили навчатися у нашому виші, виховувати молоді покоління та підтримувати нашу академічну спільноту у кадрово-адміністративній діяльності.

У той момент, коли ви вирішили вибрати лодзький політехнічний університет, ми взяли на себе зобов'язання надавати вам підтримку не тільки на шляху до освіти. Я розумію, що багато хто з вас можуть особливо сильно переживати ситуацію, що склалася. В Україні залишилися Ваші близькі, про яких ви, безумовно, турбуєтеся. Наш університет по можливості постарається надати вам таку необхідну підтримку.

Одна з цінностей нашого університету, яку ми особливо цінуємо, - це взаємна повага. Ми поважаємо різні думки, різні переконання, різні культури і робимо ставку на свободу, яка надається кожному з нас. Я висловлюю щиру надію на те, що суверенітет вашої країни і в той же час доля кожного її громадянина будуть дотримані, і будь-які дії, які повинні загрожувати їм, будуть припинені.

У ці надзвичайно важкі моменти давайте виявимо розуміння і співчуття, які нам зараз дуже потрібні.

prof. Krzysztof Jóźwik ( професор Кшистоф Юзвік)

Ректор Лодзького Політехнічного Університету