Data dodania 04.11.2022 - 15:05
Kategorie aktualności

Na czym będą poległy zmiany i jak będzie przebiegał proces rekrutacji, wyjaśnia w rozmowie szczegółowo prorektor ds. kształcenia - dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ.

Image

Panie Rektorze, zasady rekrutacji na studia w Politechnice Łódzkiej na rok akademickiego 2023/2024 ulegają bardzo dużym zmianom. Z czego one wynikają?
Zmiany, które wprowadzamy są odpowiedzią na potrzeby naszych kandydatów, zgłaszane w procesie rekrutacji na pierwszy stopień studiów w PŁ. Większość uczelni prowadzi rekrutację na podstawie wyników wprowadzonych do systemu rekrutacyjnego, a następnie dopiero przyjmuje dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych na dany kierunek.

My postępowaliśmy inaczej – przyjmowaliśmy dokumenty od wszystkich i potem przypisywaliśmy ich do kierunku, na który uzyskali wystarczającą liczbę punktów. Dlatego często spotykaliśmy się z uwagami od osób, które nie „doczytały”, że najpierw muszą dostarczyć do nas dokumenty i dopiero później zostaną zakwalifikowani. Z tego też powodu byliśmy zmuszeni odrzucać wielu dobrych kandydatów, gdyż nie spełniali naszych formalnych przepisów.

Równie ważnym problemem, który wymusił na nas zmiany, była znaczna liczba kandydatów, którzy pomimo uprzedniego zgłoszenia, ostatecznie nie podejmowali studiów w PŁ, z powodu wyboru innej uczelni. Nasze dotychczasowe zasady nie pozwalały, aby na miejsce tych osób, które zrezygnowały, przyjąć innych chętnych, spoza listy przyjętych, którym zabrakło punktów aby zostać naszymi studentami.

Proszę wyjaśnić jak będzie przebiegał nowy proces rekrutacji? Będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej?
Podobnie jak w poprzednich latach kandydat dokona rejestracji w portalu rekrutacyjnym: wypełni dane osobowe, poda informacje o ukończonej szkole oraz wprowadzi wyniki z matury. Następnie wybierze kierunki, którymi jest zainteresowany oraz dokona opłaty. I dopiero w tym miejscu następują istotne zmiany. W ramach nowych zasad rekrutacji, dołączy skany dokumentów potwierdzające uzyskane wyniki z matury, a potem dostarczy je w wersji papierowej, ale dopiero po zakwalifikowaniu na wybrany kierunek.

Nowością jest fakt, że kandydat może być zakwalifikowany na więcej niż jeden kierunek, jednak odstępujemy od określania przez kandydatów priorytetów, na podstawie których algorytm ustalał kwalifikację na konkretny kierunek. Teraz to kandydat sam dokona ostatecznego wyboru kierunku studiów. Następnie wydrukuje podanie, które złoży wraz z wymaganymi dokumentami. Wreszcie, potwierdzenie wpisania na listę studentów otrzyma poprzez portal kandydata – nie będzie trzeba czekać na przesyłkę pocztową.

W procesie rejestracji będzie można aplikować na mniejszą liczbę kierunków studiów w PŁ, ale po raz pierwszy obok list zakwalifikowanych na wybrany kierunek, pojawią się listy rezerwowe? Nowością jest to, że kandydat będzie mógł obserwować poszczególne etapy swojego procesu rekrutacji.
Zdecydowaliśmy się na zmniejszenie do czterech liczby kierunków, na które kandydat może aplikować. Zostało to podyktowane naszymi obserwacjami. Często wybór był przypadkowy, co powodowało rezygnację z podjęcia studiów w PŁ. Zmniejszenie liczby kierunków oraz odejście od ustawiania priorytetów, pozwoli kandydatom na bardziej wnikliwe przemyślenie swoich wyborów.

Nowe zasady rekrutacji wprowadzają również inne podejście do ogłaszania wyników. Po pierwsze, kwalifikacja na każdy kierunek jest niezależna od pozycji danego kierunku w wyborach kandydata. Po drugie, kandydat może zostać zakwalifikowany maksymalnie na cztery kierunki i sam wybierze, na którym z nich chce studiować. Po trzecie będziemy tworzyć aktualne listy rezerwowe, tak aby kandydaci mieli szansę być przyjęci na studia w Politechnice Łódzkiej, jeśli zwolnią się miejsca. W nowym podejściu nie zamykamy kierunku po wypełnieniu limitu przyjętych, ale czekamy na decyzje kandydatów i dajemy możliwość przyjęcia na kierunek także osobom z list rezerwowych.

Wyniki dla każdego kandydata będą prezentowane na jego koncie w panelu kandydata, ale również na stronie rekrutacji pojawią się listy zbiorcze kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów na listach rezerwowych. Taka jawność wyników pozwoli na analizę swojej sytuacji i podjęcie właściwej decyzji odnośnie wyboru studiowanego kierunku.

Do tej pory kandydaci na PŁ wnosili tylko jedną opłatę rejestracyjną, teraz trzeba będzie płacić za każdy z wybranych kierunków.
Zmieniliśmy podejście związane z opłatą rekrutacyjną. Wybór kierunków oraz związane z tym opłaty powodują, że kandydat musi zastanowić się nad swoimi wyborami i bardziej świadomie ich dokonywać. Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych opłata za każdy kierunek może być trudna do zaakceptowania, ale zamierzamy wyeliminować te osoby, które chcą jedynie uzyskać status studenta, a nie studiować w Politechnice Łódzkiej.

Zmienia się także sposób - wzór przeliczania wyników z egzaminów maturalnych na punkty. Na pierwszy "rzut oka" wydaje się bardziej skomplikowany? W nowych zasadach rekrutacji wzrasta waga ocen z matematyki i przedmiotów dodatkowych przy przyjęciu na studia w PŁ?
Rzeczywiście, jeśli chodzi o studia I stopnia zmieniliśmy całkowite podejście do przeliczania wyników uzyskanych na maturze. Na większości kierunków w PŁ matematyka jest podstawą do zrozumienia szeregu zagadnień teoretycznych i praktycznych. Dlatego postanowiliśmy postawić nacisk na obowiązkowy wynik egzaminu maturalnego z matematyki.

Drugim zmienionym elementem jest wynik z języka obcego. Obecnie trudno wyobrazić sobie nieznajomość języka obcego, dlatego przedmiot ten jest brany pod uwagę w ramach naszego wzoru przeliczania wyników maturalnych.

Trzecim ważnym współczynnikiem jest przedmiot dodatkowy, który określony jest dla większości kierunków. Ten element braliśmy pod uwagę również do tej pory w procesie rekrutacji. Nowością jest jednak uwzględnienie tytułów zawodowych uzyskanych przez kandydatów kończących technika.

Zwiększa się też pula przedmiotów dodatkowych do wyboru dla naszych kandydatów, pojawia się ocena z dyplomu zawodowego, która może zastąpić wybrany przedmiot. To dobre rozwiązanie dla absolwentów techników?
Wychodzimy naprzeciw kandydatom kończącym technikum. Zdawane przez nich obowiązkowe egzaminy z kwalifikacji zawodowych powodują, że nie muszą zdawać matury z dodatkowych przedmiotów (na rozszerzeniu). Byli oni poszkodowani w porównaniu z kandydatami z liceum, którzy takie przedmioty musieli zdawać. Postanowiliśmy zaproponować kandydatom z technikum uznanie ich dyplomu w zawodzie, a dokładniej wyników uzyskanych w ramach egzaminów w danych kwalifikacjach.

Politechnika Łódzka jest uczelnią, która kształci przyszłych inżynierów, zatem absolwenci technikum są grupą, która na pewno odnajdzie się na naszej uczelni.

Sprawdzian uzdolnień plastycznych będzie teraz prowadzony wcześniej, nie na końcowym etapie rekrutacji, jak dotychczas. Czemu ma służyć ta zmiana?
Sprawdzian z uzdolnień plastycznych zostanie przesunięty na wcześniejszy termin. Jest to związane ze zmianą zasad rekrutacji. Wyniki ze sprawdzianu musimy znać przed kwalifikacją, zatem sprawdzian z uzdolnień plastycznych musi odbyć się wcześniej, aby móc uwzględnić jego wyniki w procesie kwalifikacji. Odbędzie się pod koniec czerwca lub na początku lipca. Rekrutacja na kierunki, na których odbywa się sprawdzian z uzdolnień plastycznych zostanie tym samym zakończona wcześniej.

Jakie zmiany przewidywane są w rekrutacji na studia drugiego stopnia?
Zasady rekrutacji na studia II stopnia prawie się nie zmieniają. Nadal określamy tytuły zawodowe oraz kierunki studiów, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na wybrany kierunek na studiach II stopnia. Do tej pory na niektóre kierunki była prowadzona rozmowa kwalifikacyjna, w której kandydat wyjaśniał, dlaczego chciałby studiować na wybranym kierunku. Były również takie, na których ta rozmowa przybierała postać egzaminu.

Postanowiliśmy zmienić tę formę na egzamin wstępny i przybrać bardziej formalną postać. Ma on zweryfikować, czy kandydat spełnia wymagania na dany kierunek. Oczywiście nie na wszystkie kierunki taki egzamin wstępny będzie organizowany.

Panie Rektorze, jakie są oczekiwania społeczności i władz Politechniki Łódzkiej dotyczące zmian w zasadach rekrutacji na studia?
Mamy nadzieję, że zmiany te rozwiążą problemy, które spotykały naszych kandydatów oraz niedogodności występujące dotychczas w procesie przyjęć na PŁ.

Najbliższa rekrutacja pozwoli na zweryfikowanie naszego podejścia i ocenę wniosków uzyskanych z analizy obecnie obowiązujących zasad rekrutacji. Mamy nadzieję, że te zmiany pozwolą naszym kandydatom na właściwe decyzje związane z wyborem naszej uczelni, jako miejsca rozpoczęcia swojej ścieżki życiowej, do osiągnięcia określonego przez siebie sukcesu zawodowego.

Rozmawiała Małgorzata Trocha