Data dodania 12.08.2022 - 12:49
Kategorie aktualności

W piątek (12 sierpnia) Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Artur Michalski oraz prorektor ds. kształcenia PŁ, prof. Andrzej Romanowski podpisali umowę o dofinansowanie termomodernizacji politechnicznych budynków.

Image

Kwota 11,5 mln zł zostanie przeznaczona na termomodernizację dwóch obiektów – Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego (CDPU; A7) oraz niepublicznego przedszkola i żłobka dla dzieci studentów i pracowników uczelni (A14). Projekt realizowany jest w ramach unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Nowe Centrum (CDPU)  poszerzy ofertę uczelni w zakresie projektowania uniwersalnego i współpracy z innymi szkołami wyższymi oraz ekspertami. Będzie pełniło funkcję ośrodka opracowującego autorskie rozwiązania w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zostanie ulokowane w jednym z budynków laboratoryjnych na terenie kampusu A, który po generalnym remoncie będzie miejscem przygotowywania ekspertyz, szkoleń oraz edukacji.

Realizacja nowoczesnych i energooszczędnych budynków przyczyni się nie tylko do zmniejszenia zużycia energii, ale również emisji dwutlenku węgla. Zastosowanie takiego budownictwa pozwoli na oszczędności związane z mniejszymi rachunkami za energię i ogrzewanie (oszczędność zapotrzebowania na ciepło średnio o ok. 76,24% w obu budynkach).


Image
Prorektor prof. A. Romanowskiego oraz A. Michalski podpisują umowę.

Projekt „Przebudowa i kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Politechniki Łódzkiej na potrzeby przedszkola i żłobka dla dzieci studentów i pracowników uczelni (A14) oraz na potrzeby edukacyjne i naukowe studentów i kadry naukowej uczelni (A7)” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 14 145 985,23 PLN.

Image
Umowa na termomodernizacje budynków PŁ