Data dodania 05.09.2022 - 14:36
Kategorie aktualności

Politechnika Łódzka w ramach konsorcjum z partnerami biznesowymi z Polski i Turcji, opracuje przydomową turbinę wiatrową zdolną do współpracy oraz integracji z innymi Odnawialnymi Źródłami Energii. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz turecka Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych przyznały na badania ponad 300 tys. euro.

Image

W skład konsorcjum, w którym PŁ pełni rolę lidera, wchodzą dwie polskie firmy: Enerwis i Ergos związane z energetyką oraz turecki start-up Devecitech, twórca inteligentnej turbiny Enlil.  

Jak poinformował dr inż. Michał Lipian z Instytutu Maszyn Przepływowych na Wydziale Mechanicznym PŁ, zadania w projekcie zostały określone stosownie do posiadanych doświadczeń i wiedzy.

Politechnika Łódzka zaprojektuje generator oraz przeprowadzi testy prototypu turbiny w warunkach miejskich. Punktem wyjścia do naszych badań jest turecka turbina wiatrowa Enlil, a celem jest opracowywanie innowacyjnej i wysokowydajnej turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu, którą nazwaliśmy Ninlil. Turbina będzie przystosowana do zastosowań miejskich i podmiejskich, generując energię nie tylko za pomocą naturalnych wiatrów, ale także za pomocą wiatrów wytwarzanych np. przez ruch pojazdów.

Firma Ergos opracuje systemy sterowania i automatyzacji dostosowane do potrzeb opracowywanej maszyny, a firma Enerwis będzie odpowiedzialna za zapewnienie, że przygotowany prototyp będzie spełniał wymagania rynku energii ze źródeł odnawialnych oraz za współpracę z partnerami zewnętrznymi.

- Ambicją zespołu projektującego przydomową turbinę wiatrową jest doprowadzenie konstrukcji do takiego poziomu gotowości technologicznej, który pozwoli rozpocząć proces certyfikacji maszyny celem wprowadzenia jej na rynek - mówi prof. Krzysztof Jóźwik, rektor PŁ i dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych. – Cieszy mnie, że uczelnia uzyskała w ostatnim czasie tak dużo proekologicznych projektów. Mikroenergetyka prosumencka nabiera coraz większego znaczenia, dlatego tak ważne jest przyspieszenie jej rozwoju.