Przyznawane są od 2020 r., a ich celem jest wspieranie publikowania w prestiżowych czasopismach i podnoszenie jakości badań naukowych prowadzonych w Politechnice Łódzkiej. Wspierają działalność naukową Uczelni ocenianą w ramach I kryterium ewaluacyjnego i powinny zaowocować uzyskaniem najwyższych kategorii w ewaluacji dyscyplin naukowych. Zasady przyznawania nagród w tej kategorii znajdują się w załączonym Regulaminie.

Pliki do pobrania